Betalingsservice og FarPay

Betalingsservice og FarPay

Tilmelding til Betalingsservice og FarPay

For at værne om miljøet har vi valgt ikke at sende regninger med posten fra Viborg Svane Apotek.

Den nemmeste måde at sikre sig, at regningen bliver betalt rettidigt, er ved at tilmelde den FarPay (straksbetaling) eller Betalingsservice (PBS). 

Betaling via konto er forbeholdt forsendelseskunder på plejehjem og kunder, som har henstandsordning.

FarPay

Her tilmelder du, at apoteket må trække beløbet på dit betalingskort. Apoteket sender en specifikation på købet pr. mail til borgeren eller dennes værge med det samme varekøbet er sket.

Tilmelding til FarPay fungerer ved, at:

  -  Borgeren eller dennes værge sender en mailadresse og cpr.nr. til apoteket til: viborg@apotekeren.dk
  - Apoteket sender en mail med tilslutning/link til FarPay, hvorefter borgeren kan indtaste sine betalingskort oplysninger ved brug af MitID

  - Der er ingen gebyr forbundet med denne betalingsløsning!

Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice kan foregå via det tilsendte girokort i banken, i netbank eller ved udfyldelse af blanketten her på hjemmesiden. Det eneste du skal bruge er dit CPR-nummer, registrerings- og kontonummer samt MitID/NemID. Kundenummeret er dit CPR-nummer.

Ved sådan en aftale betaler du et administrationsgebyr på 18,75 kr. om måneden samt PBS gebyret.

Tryk her for tilmelding