Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål for Viborg Svane Apotek

Servicemål

Vores servicemål gælder for alle vores apoteker. Viborg Svane Apotek, Viborg Rådhus Apotek og Overlund Apotek.

 

Ventetid

Ventetiden opgøres som den tid, der går fra du som kunde tager et nummer, til nummeret bliver kaldt frem af en medarbejder.

Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 min. og højst 5 % af vores kunder må vente i mere end 10 min.

Sidste opgørelse af ventetid var for 2. halvår 2022

Gennemsnitlig ventetid:
Viborg Svane Apotek: 2,7 min
Viborg Rådhus Apotek: 3,2 min
Overlund Apotek: 2,7 min

Målet er opfyldt.

Andel af kunder, der ventede mere end 10 min:
Viborg Svane Apotek:1,9 %
Viborg Rådhus Apotek: 4,9 %
Overlund Apotek: 2,5 %

Målet er opfyldt.

Vores aktuelle ventetider kan altid ses på vores sider på apoteket.dk
Viborg Svane ApotekViborg Rådhus Apotek og Overlund Apotek

 

Lagerføring af lægemidler

Vores mål er at mindst 98,0 % af de lægemidler, lægen ordinerer, er på lager, når de efterspørges af kunden.

Sidste opgørelse af lagerføring af lægemidler var i uge 47 2023.

Resultat var:
Viborg Svane Apotek: 98,1 %
Viborg Rådhus Apotek: 96,8 %
Overlund Apotek: 96,3 %

Målet er delvist opfyldt.

 

Faglig rådgivning

Målet for apotekets faglige rådgivning er at 90% af vores kunder bliver inviteret til dialog. Dette gælder både for recept- og håndkøbskunder.

For dosiskunder er målet at 60% af vores kunder bliver inviteret til dialog.

Sidste opgørelse af faglig rådgivning var i december 2023.

Recept- og håndkøbskunder:
Viborg Svane Apotek: 73,0 %
Viborg Rådhus Apotek: 73,0 %
Overlund Apotek: 73,0 %

Målet er ikke opfyldt.

Dosiskunder:

Sidste opgørelse af faglig rådgivning til dosiskunder var i november 2023.

Viborg Svane Apotek: 81,3 %
Viborg Rådhus Apotek: 82,8 %
Overlund Apotek: 89,5 %

Målet er opfyldt.

Ved forsendelser informeres kunderne om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket

 

Fejl ved ekspedition af recepter

Vores mål er, at der må højst være fejl i 0,02% af vores receptekspeditioner.

Antallet af fejl opgøres hvert halve år. Sidste opgørelse af fejl er for 2. halvår 2023

Målet er opfyldt for alle tre apoteker.

 

Fejl ved dosispakning af medicin

Fejl ved dosispakket medicin opgøres kun for Viborg Svane Apotek, da al dosispakket medicin ekspederes dér.

Der må højst være fejl i 0,01 % af vores dosispakkede lægemidler.

Antallet af fejl opgøres hvert halve år. Sidste opgørelse af fejl er for 2. halvår 2023

Målet er opfyldt.