Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål for Viborg Svane Apotek

Servicemål

Vores servicemål gælder for alle vores apoteker. Viborg Svane Apotek, Viborg Rådhus Apotek og Overlund Apotek.

Ventetid

Ventetiden opgøres som den tid der går, fra du som kunde tager et nummer til nummeret bliver kaldt frem af en medarbejder.

Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 min. og højst 5 % af vores kunder må vente i mere end 10 min.

Sidste opgørelse af ventetid var fra perioden 1/1-2018 til 10/4-2018

Gennemsnitlig ventetid:
Viborg Svane Apotek: 2,8 min
Viborg Rådhus Apotek: 1,8 min
Overlund Apotek: Var ikke åbnet endnu

Andel af kunder, der ventede mere end 5 min:
Viborg Svane Apotek: 0,9 %
Viborg Rådhus Apotek: 1,3 %
Overlund Apotek: Var ikke åbnet endnu

Vores aktuelle ventetider kan altid ses på vores side på apoteket.dk her

 

Lagerføring af lægemidler

Vores mål er, at mindst 98,0 % af de lægemidler lægen ordinerer er på lager, når de efterspørges af kunden.

Sidste opgørelse af lagerføring af lægemidler var i uge 38 2018.

Resultat var:
Viborg Svane Apotek: 97,7 %
Viborg Rådhus Apotek: 96,1 %
Overlund Apotek: 94,9 %

 

Faglig rådgivning

Målet for apotekets faglige rådgivning er at 90% af vores kunder bliver inviteret til dialog. Dette gælder både for recept- og håndkøbskunder.

For dosiskunder er målet at 60% af vores kunder bliver inviteret til dialog.

Sidste opgørelse af faglig rådgivning var i uge 15 2018.

Receptkunder:
Viborg Svane Apotek: 84 %
Viborg Rådhus Apotek: 84 %
Overlund Apotek: Var ikke åbnet endnu

Håndkøbskunder:
Viborg Svane Apotek: 74 %
Viborg Rådhus Apotek: 65 %
Overlund Apotek: Var ikke åbnet endnu

Dosiskunder:
Viborg Svane Apotek: 64 %
Viborg Rådhus Apotek: 50 %
Overlund Apotek: Var ikke åbnet endnu

Ved forsendelser informeres kunderne om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket

 

Fejl ved ekspedition af recepter

Vores mål er, at der må højst være 1 fejl pr. 5.000 receptekspeditioner.

Antallet af fejl opgøres hvert halve år. Sidste opgørelse af fejl er for 2. halvår 2018.

Resultat var:
Viborg Svane Apotek: 1 fejl pr. 11.000 ekspederede recepter.
Viborg Rådhus Apotek: 1 fejl pr. 23.000 ekspederede recepter.
Overlund Apotek: 1 fejl pr. 31.000 ekspederede recepter.

Resultatet for begge apoteker var bedre end vores mål.

 

Fejl ved dosispakning af medicin

Fejl ved dosispakket medicin opgøres kun for Viborg Svane Apotek, da al dosispakket medicin ekspedres dér.

Der må højst være fejl i 1 fejl pr. 10.000 dosispakkede lægemidler.

I 2017 var der 1 fejl pr. 12.500 dosispakkede lægemidler.

Dine oplysninger